KT Bank AG

Benim değerlerim. Benim bankam.

Islami Bankacilik

KT Bank AG, Almanya’da ürün ve hizmetlerini İslami bankacılık prensipleri doğrultusunda, sorumluluk ve şeffaflıkla sunmaktadır.

“İslami/İslam’a uygun bankacılık/Islamic Banking” tabiri, bankacılık ve finans işlerinin İslam dininin kaideleri, değerleri ve sorumluluğunun getirdiği yükümlülüklere uygun olarak yapılması anlamında kullanılmaktadır. Bu demektir ki, faiz karşılığında ödünç para verilmesinden (”Riba”), kumar karakteri taşıyan her tür işlerden (“Maysir”) ve İslam’ın prensiplerine uygun olmayan işlere yatırım yapmaktan kesinlikle kaçınılır. Çok borçlanmış şirketler, silah, tütün, alkol üreten kuruluşlar da bunlara dahildir. Aynı zamanda şeffaf olmayan ve yüksek riskli spekülasyonlar da (“Gharar”) İslam’ın temel prensiplerine aykırıdır.

KT Bank AG, her işlemi bir mal veya mülk kullanarak gerçekleştirir ve müşterilerin birikimlerini reel sektörde değerlendirerek reel ekonomiye katkıda bulunur. Bankamız, birikimlerinizi sanayiye ve ticarete yatırır ve bu işlerden elde ettiği getiriye sizleri ortak eder. “İslami bankacılık” bu bakımdan “sosyal sorumlu yatırım” (“Socially Responsible Investment”) bilinci ile hareket eder. Sürdürülebilirlik, dürüstlük ve aynı zamanda sorumluluk bilinci prensiplerine uyar.

Kredi işlemleri örneği:

KT Bank AG faiz karşılığında ödünç para vermek yerine müşterilerinin satın almak istedikleri malların finansmanını sağlar.  Bunun için söz konusu olan mal veya mülk direkt olarak satıcıdan alınır ve bireysel olarak hesaplanan bir kar payı ile müşterisine satar. Müşteri, fatura tutarını taksitlerle KT Bank AG’ye geri öder.

Yatırım işlemi örneği:

Yatırım işlemi getiriye iştirak düşüncesine dayanır. Katılma hesabına yatırdığınız birikiminizle kredi portföyünden elde edilecek olan kazanca ortak oluyorsunuz. Sözleşme başlangıcında sizinle bir “Katılma oranı” (örneğin %85) belirliyouz. Sözleşme süresinin sonunda elde edilen kar, masraflar da düşüldükten sonra, belirlenen orana göre siz ve banka arasında paylaşılır. Verdiğimiz bu örnekte, siz yatırımdan elde edilen karın %85’ini almaktasınız. KT Bank AG ise %15’ini almakta.

Yatırım işlemi getiriye iştirak düşüncesine dayanır.

İslami kurallara uygunluk nedeniyle, katılma hesabına yatırdığınız birikiminiz  için sabit bir kar payı sözü verememekteyiz. Yine de müşterilerimiz için güncel piyasa seviyesine uygun karlar elde etmekteyiz.

Historisches zum Islamic Banking

Im islamischen Wirtschaftsrecht haben die Herstellung von Gerechtigkeit und das Wohlergehen der Gesellschaft oberste Priorität. Der Markt symbolisiert im Islam die menschliche Freiheit und Solidarität.Vor dem Islam gab es in Arabien unterschiedliche Arten von Kaufverträgen, Wirtschaft und Handel waren geprägt von Intransparenz und Willkür. So musste man beispielsweise ein Objekt kaufen, sobald man es berührt hatte. Landbewohnern und marktfremden Personen wurden Waren überteuert angeboten.Mit dem Islam hielt der Glaube Einzug, dass nach dem irdischen Leben das Jenseits folgt.

Basierend auf den Säulen des Islam wuchs auch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Verantwortung. Es wurde sichergestellt, dass durch Handel und Wirtschaft keine Schäden entstehen, beispielsweise durch das Verbot von Riba (Zins), Maysir (Spekulation) und Gharar (Intransparenz). Die moralische Forderung an die Händler verlangte Nachsicht, Gutmütigkeit und Gottesfurcht. Die Erfolgsbeteiligung als ein Grundsatz des islamischen Bankwesens wurde bereits zu Beginn des Islam von Händlern angewandt.

Die Entwicklung von Islamic Banking im 20. Jahrhundert

Die erste zinslos arbeitende Bank wurde jedoch erst 1963 eingeführt, als der Student El-Naggar in Mit-Ghamr in Ägypten eine Bank nach dem Modell des deutschen Sparkassenmodells gründete. Gleichzeitig wurden in Malaysia die Pilgrims Fund Corporation, 1971 in Ägypten die Nasser Social Bank als nicht-profitorientierte Bank sowie 1975 die Islamic Development Bank in Jeddah und die Dubai Islamic Bank etabliert.Die Muttergesellschaft der KT Bank AG und der Kuveyt Türk Beteiligungsbank, das Kuwait Finance House, ist seit 1977 im Markt. Das Kuwait Finance House ist die erste islamische Bank in Kuwait und heute eines der führenden Finanzinstitute im internationalen islamischen Bankensektor.Seit dem Jahr 2000 nimmt das Interesse an Islamic Finance auch von Seiten der westlichen Banken und Versicherungen zu. Dabei sind die großen internationalen Banken und Versicherungen stark in der Golfregion und in Südost-Asien vertreten. Islamic Banking wurde von den Finanzministern der G20 Staaten als progressive Alternative für das westliche Wirtschaftssystem anerkannt und soll zukünftig verstärkt in die globale Finanzstruktur integriert werden.