Yasal Uyarılar

KT Bank AG

Gizlilik ve kullanıcı politikası

KT Bank AG internet sayfalarındaki bilgileri devamlı olarak kontrol etmekte ve güncellemektedir. Tüm itinalara rağmen bazı veriler aradan geçen zaman içerisinde değişikliğe uğramış olabilir. Bu nedenle, hizmete sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve tam olduğu konusunda bir sorumluluk üstlenilmez veya garanti edilemez. Aynı durum, hiperlinklerle gönderme yapılan internet sayfaları için de geçerlidir. KT Bank AG, hiperlinklerle ulaşılan sayfaların içeriklerinden sorumlu değildir.

Bunun dışında KT Bank AG, hizmete sunulan bilgilerde değişiklikler veya ilaveler yapma hakkına sahiptir. KT Bank AG internet sayfalarının içerik ve tasarımının telif hakkı saklıdır. Bilgi veya verilerin çoğaltılması, özellikle metinlerin, metin parçalarının veya resimlerin kullanılması için KT Bank AG tarafından önceden izin verilmesi gerekir.

KT Bank AG ile elektronik posta yoluyla yapılacak haberleşme yalnızca bilgilendirme amacına hizmet eder. Hukuki işlemlere ilişkin beyanlar bu yol üzerinden paylaşılamaz. Bir kredi anlaşmasının iptal edilmesi bu hüküm kapsamına girmez.

Sorumluluğun Sınırlaması

Bu web sitesinin sunucusu, Alman Tele Medya Yasası ‘nın 7. Maddesinin 1. Fıkrası | § 7 Abs. 1 TMG  uyarınca bir hizmet sunucusu olarak bu sayfalarda yer alan kendine has içerikleri ve hizmete hazır bulundurduğu bilgilerden dolayı genel yasalar önünde sorumlu olmakla birlikte; Alman Tele Medya Yasası ‘nın 8. ilâ 10. Maddeleri | § § 8 bis 10  TMG  uyarınca ise, hizmet sunucusu işbu aktarılan ve kaydedilen bilgileri gözetim altında tutmaktan sorumlu değildir. Bu içeriklerin web sitesinden uzaklaştırılması veya engellenmesi, somut bir hakkın ihlâli durumunda hemen gerçekleştirilir.  Sorumluluk, durum hakkında bilgi edinilmesini izleyen süreçte mümkündür.

Web sitesi, sunucularının içeriklerine bu site sunucusunun herhangi bir etkisinin olmadığı  diğer web sitelerine ’dışsal bağlantılar-linkler |  externe links’ diye anılan bağlantıları içerir. Bu  nedenle de sunucu söz konusu içerikler için güvence verememektedir. İçerikler ve kullanıma sunulan bilgilerin doğru olup olmadığı konularında sorumluluk, bağlantıyı sunan web sitesine aittir. Bağlantının kurulup sunulduğu an itibarı ile hak ihlâli bulunmamaktaydı. Bu tür hak ihlâllerinin duyulması durumunda bağlantı hemen kesilecektir.

Veri Koruma Prensipleri

KT Bank AG verileri koruma kaidelerine riayet eder. Kişisel veriler, KT Bank AG tarafından, sadece ilgili kişinin rızası varsa, veriler KT Bank AG’nin anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekliyse veya bir kanun bu verilerin toplanması, işlenmesi veya kullanılmasına izin veriyor veya zorunlu kılıyorsa toplanabilir, işlenebilir veya kullanılabilir.

KT Bank AG, Frankfurt a/Main. Tüm hakları saklıdır.